Go to Top

Prehistòria. Paleolític.

 

Els arqueòlegs que han excavat part d’aquestes coves han trobat restes dels preneandertals que hi van viure fa 200.000 anys. Caçadors recol·lectors nòmades que es desplaçaven contínuament seguint els ramats d’animals que caçaven.

Durant l’última glaciació, aquestes coves van servir de refugi hivernal a tribus de neandertals. Fa 50.000 anys aquests indrets eren estepes, amb molt poca vegetació. L’espècie dels neandertals es va extingir fa uns 30.000 anys.

 

Imagen extraída del blog Echino

Imatge extreta del blog Echino

 

Les coves també van ser utilitzades com a magatzem i refugi esporàdic pels Humans neolítics (7000 a 4700 anys), que habitaven a la rodalia i es dedicaven principalment a l’agricultura i la ramaderia.